четвъртък, 18 април 2013 г.

Избори 2013: да четем внимателно. Българската наука, ЦРУ и демографската криза

Скъпи съотечественици,

Много пъти съм писала, че българската наука  изследва всички наболели проблеми за България, и не само.
Жалко е, че тази научна продукция е по-известна в чужбина отколкото за българското общество, но това е друга тема.
Не съм си поставила за цел тук да анализирам партийната програма на дадена партия, но не мога да не реагирам на начина, по който е описана темата за здравеопазването - чувствам се лично и професионално засегната.
Един от добре изследваните проблеми в България е застаряването на населението и лично за мен е меко казано скандално да прочета в текст с претенции за политическа програма цитирането на източник "сайтът на ЦРУ" (цитираният текст във вида към 18.04.2013). Ако не беше грубо и цинично, щеше да е смешно, признавам си.
"България е една от страните в Европа с най-лоша демографска структура на населението. Има отрицателен естествен прираст, високо ниво на емиграция, предимно на младото население и силно небалансирана възрастова структура на населението с голям процент на застаряващи хора. По официални данни от сайтът на ЦРУ, възрастовата пирамида изглежда така:
piramida
 източник

Докато четях въпросния текст, у мен възникнаха две основни хипотези, които взаимно се допълват.
първо, че политическата програма за здравеопазване на въпросната партия може би е писана от ЦРУ и да е преведена механично с google translator.
второ, човекът, който е писал въпросните неща (ако приемем, че текстът е авторски), не е специалист и не познава основните научни текстове по темата. има и по-актуални от тези, на сайта на ЦРУ;
Разбира се, има много други възможни хипотези, но ги оставям на вашата фантазия. Ако ви се занимава ;-)

Бих искала да дам скромен съвет към автора на този текст: ако по някаква причина не желае да се позове на български източници, то би могъл да цитира поне Организация на Обединените Нации, където България се нарежда на челните места в света по застаряване на населението. в този доклад WORLD POPULATION AGEING има прогноза за развитие на населението. Друг много интересен източник е Световната Банка. Аз лично не съм се интересувала, но сигурно МИ6, МОСАД и руското ГРУ може би имат достоверни актуални данни. Знам ли...

Последно, обещавам:
Искам да обърна внимание на анонимния автор - модерната напоследък copy/paste технология не е удачна за политически и управленски текстове. А плагиатството е престъпление. 

П.П. Зачетох се и в други текстове от същата страница, но си обещах, че няма да пиша нищо повече.  Ще завърша само със следния оптимистичен цитат
"В заключение "Глас Народен" се ангажира да придаде на образованието ни както качество, така и целенасоченост, способни да обучат на ниво младите ни кадри, които да се използват тук, у нас."
А дано, ама надали ;-)