вторник, 9 май 2017 г.

България участва за първи път в голямо паневропейско изследване на стареенето в ЕвропаБългария участва за първи път в Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Над 2000 души ще бъдат изследвани в периода май-септември 2017 година от анкетьори на GfK-България.
Можете да чуете разказ за изследването от интервюто ми в предаването Преди всички на програма Хоризонт, БНР.

вторник, 2 май 2017 г.


Съвместна пан-европейска изследователска инициатива подобрява изследването на застаряващите общества

 

 
Разширяването на обхвата на изследването SHARE позволява сравнителен анализ на държавите в Европейския съюз


Справянето с общите предизвикателства на застаряващите общества ще се подобри значително, като се разшири обхватът на наблюдението на SHARE за всички страни-членки на ЕС. Фактът, че европейските общества непрекъснато застаряват - ситуация, която е напълно непозната досега. За да се справим с тези безпрецедентни обстоятелства, от съществено значение е  широко сътрудничество на ЕС. SHARE, Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа, е най-голямото паневропейско социално панелно изследване и е в състояние да спомогне за напредък в този съвместен процес: "Успяхме да интегрираме последните останали непокрити страните от ЕС в проучването. Това е голяма новост, която ни позволява да изследваме застаряващите общества във всички държави от Европейския съюз", каза Аксел Борш-Ступан, научен координатор на изследването.

Европейската комисия проправи път за включване на осем нови държави в проучването, защото SHARE е важен източник на доказателства, които спомагат за по-добро справяне с предизвикателствата в здравеопазването, заетостта и социалния сектор. Витенис Андриукайтис, европейски комисар по здравеопазването и безопасност на храните подчертава: "Европа все повече посребрява и изглежда, че тази тенденция ще продължи и през следващите десетилетия. За да се справим с предизвикателствата на застаряващите общества, е важно да се учим един от друг. Нашата цел е да подсилим осигуряването на специфични за страните и международните сравнителни данни, за да се улесни диалогът и политиките. Изследването SHARE има важен принос за постигане на тази цел". Рут Пасерман, заместник-началник на кабинета на Мариане Тисен, европейски комисар по заетостта, социалните въпроси, умения и трудова мобилност също обяснява ползите от разширяването: "Голям успех е, че много повече страни вече участват в SHARE. Изследване на застаряващите общества във всички страни членки на ЕС е абсолютно необходимо за взаимното ни опознаване. SHARE ще ни помогне да постигнем реформи, насочени към удължаване на трудовия живот и постигане на устойчивост на системите за социална защита в нашите застаряващи общества."

Застаряването на населението е едно от най-големите предизвикателства на 21-ви век. Много от сегашните пенсионни системи в европейските страни не са устойчиви. Разходите за здравеопазване постоянно нарастват и сближаването между поколенията изглежда застрашено. "Повишаване на осведомеността за бързото застаряване, през което преминават европейските общества е повод за емоционални дебати. От решаващо значение е да се обосноват тези дебати и политически решения на факти, а не на чувства", обобщи Аксел Борш-Ступан. SHARE именно предоставя данни за изготвяне на такива факти, чрез своята уникална концепция.

В момента SHARE обхваща 26 страни от Европейския съюз, както и Швейцария, и Израел. Данни от Англия и Ирландия са събрани в системата на хармонизирани проучвания Английско дългосрочно проучване на живота на възрастните хора (ELSA) и Ирандско дългосрочно проучване на животa на възрастните хора (TILDA). По този начин, пан-Европейско проучване на ефектите от нашите застаряващите общества и последиците от тях може да обхване всички страни от ЕС. Благодарение на усилията на Европейската комисия, SHARE е в състояние да приложи размер на извадка, който позволява сравнения по държави за изследователи и политически анализатори. Дори по-добре, много страни разширяват своята извадка, за да се предоставят на изследователите по-добри възможности за изследване на специфични за страната теми и да научат повече за национални предизвикателства при стареенето.
Данните събрани от SHARE са безплатни и достъпни за изследователите, и са много добре използвани: около две публикации, основани на данни от SHARE се публикуват всяка седмица. Те покриват икономически, здравни и социални науки, теми от пенсионирането до активния живот на възрастните хора и грижи в края на живота. Първата вълна на събиране на данни с всички нови държави ще започне през 2017.

За SHARE:

SHARE, Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа (SHARE) е мултидисциплинарно и включва международна панелна база данни за здравето, социално-икономически статус и социалните и семейни мрежи от повече от 123 000 лица (при проведени около 293,000 интервюта) от 20 Европейска държави и Израел (вълна 1 до 6) на възраст 50 или повече години. 
Данните са достъпни и безплатни за цялата научна общност. SHARE отговаря на призива  на Европейската комисия "в сътрудничество с държавите-членки, да се проучи възможността за създаване на Европейско лонгитидюнално изследване за застаряването на населението". 
SHARE се превърна в основен стълб на Европейското изследователско пространство, избран като един от проектите, изпълнени в Европейския стратегически форум за научноизследователски инфраструктури (ESFRI) през 2006 г. и предоставящ нов правен статут създаден до сега на първия консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (SHARE-ERIC) през март 2011 г. 
SHARE е централно координиран от проф.д-р Аксел Борш-Ступан, в Мюнхен, в Центъра за икономиката на живот на възрастните хора (MEA), Макс Планк Институт за социално право и социална политика.
В България SHARE се координира от Института за изследване на обществата и знанието при БАН - екип, ръководен от гл. ас. д-р Екатерина Маркова, гл. ас. д-р Габриела Йорданова, доц. д-р Васил Киров и Диана Ненкова.