вторник, 4 юни 2013 г.

Applied Sociology: Making Migration Work for Development // Приложна социология: да накараме миграцията да работи за развитие

Проектът Making Migration Work for Development http://www.migration4growth.eu/ е пример за професионална изява на приложната социология. Научни организации, местни и национални власти от 10 държави обединяват усилия, за да трансформират знанието за миграцията в инструмент за устойчив растеж. Проектът е стратегически, финансиран от програма "Югоизточна Европа" // South East Europe и въпреки трудностите, постига своите цели. 
Снимката е от третата научна и организационна среща на партньорите по проекта, а домакини са доц. д-р Васил Киров, гл. ас. д-р Екатерина Маркова и Диана Ненкова от Института за изследване на обществата и знанието при БАН.
Проектът MMWD се занимава с управление на демографските промени в Югоизточна Европа, с основен акцент върху миграция и човешки капитал като ключ за устойчив икономически растеж. Фокусът на проекта е да се подобри политиката, да се укрепи капацитетът на публичните администрации за разбиране, предвиждане и стратегическо управление на последиците от демографските промени и използването на това знание за растеж и сближаване на европейските региони и градове, както и за цялостната интеграция на регион Югоизточна Европа .
Местните и регионалните власти имат водеща роля в справянето с последиците от настоящите демографски, икономически и социални промени, както и последиците по отношение на цялостното сближаване и конкурентоспособността на техните територии. Те се сблъскват с необходимостта активно да управляват такива процеси, да планиране и да изграждат стратегически капацитет.  
Демографската промяна е сложен процес, който включва различни тенденции на трансформация в структурата на населението. Проектът MMWD е наясно, че миграционните потоци са се превърнали в основна сила на демографската промяна и че в същото време недостигът на знания е очевиден, когато става въпрос за миграцията и, още повече при анализ на ефектите, които миграционните потоци произвеждат върху икономическото и социално развитие за специфични територии. 
MMWD ще предложи конкретни инструменти, основани на знание, предназначени за политици и други заинтересовани страни както на под-национално и транс-национално равнище. Тези инструменти ще бъдат полезни при формулирането на политики спрямо засегнати от демографските промени области на обществения живот: пазара на труда (за насърчаване на заетостта), човешки капитал (за повишаване на производителността и икономическата ефективност), както и на местната предлагане на социални услуги (за да се гарантира тяхната устойчивост).
Повече информация за дейностите по проекта, можете да прочетете на адрес: http://www.migration4growth.eu/

Няма коментари:

Публикуване на коментар