четвъртък, 9 февруари 2012 г.

Къде е? / Where is it?

- Къде е любовта? ... в сълзата, която намерих на възглавницата тази сутрин.
- Какво е тя? Това е силата, с която стискам ръката на малката си дъщеря.
Това са мислите ми всеки ден и разговорите със Сара за ангелските й дела.
... мълчанието, прегръдките, кошмарите, дъхът на пресекулки...

16 юни 2011

Няма коментари:

Публикуване на коментар