петък, 11 ноември 2011 г.

Welcome!

Снимка: Радомира Перукова
Здравейте и добре дошли! Този блог вече започва да се пълни със съдържание... може би няма да е много весело или поне не през цялото време.

Надявам се да ви провокирам, да ви усмихна, понякога да ви натъжа. И да спечелим малко време за красивото, цветното, вълшебното... Ще се радвам на коментарите и критиките ви, не ги спестявайте!

И ако тук успеем да поставим началото на нещо добро, интересно, критично и градивно - аз ще се превърна в по-щастлив човек, отколкото съм в действителност.

===
Hello and welcome! This blog is starting to be filled with content ... The written may not be very happy or at least not all the time. I hope to provoke you, make you smile, sometimes sad. Win some time together for the beautiful, colorful, magical ... I will be happy to your comments and criticisms, please do not save them up!
And if here we can put the start of something good, interesting, critical and constructive - I'll become a happier person than I am in reality.

Няма коментари:

Публикуване на коментар